Maris Advocaten

Geschiedenis

Het huis "Agter de Plancken" is circa 1860 gebouwd. Het ligt in een wijk die vroeger "Nijstad" werd genoemd omdat de huizen zich direct buiten de stadsmuur bevonden, in de "nieuwe stad" dus. In 1361 brandde de wijk Nijstad volledig af en werd later weer opgebouwd; in 1672 liet het toenmalige gemeentebestuur alle huizen buiten de stadsmuur afbreken.

Buiten de Zwolse muren komen dus geen huizen voor die gebouwd zijn vóór 1672. In de 17e en 18e eeuw vestigden zich aan de rand van de stede net buiten de poorten - ambachtslieden die veel ruimte voor hun bedrijf nodig hadden: touwslagers, molenaars, wevers en blekers. Zo ook in Zwolle, waar wasserijen en blekerijen aan het water van de Dieze verschenen, vandaar de naam: Blekerswegje.

Doordat de rivier de Dieze, die ook nu nog vlak langs het Blekerswegje loopt, uiteindelijk in open verbinding stond met de Zuiderzee was een duidelijke invloed van het tij merkbaar. Overstromingen kwamen dan ook regelmatig voor, zodat de bewoners van het Blekerswegje zichzelf en hun huizen dienden te beschermen tegen de wateroverlast.

 

 

 

 

Het zijn niet alleen serieus zaken

Daartoe brachten ze planken aan, die een soort schutting vormden tegen het opdringende water. De gezinnen aan het Blekerswegje woonden dan dus "agter de plancken". De laatste grote overstroming was in 1916. Pas na het afsluiten van de Zuiderzee door de afsluitdijk (1932) behoorden de overstromingen definitief tot het verleden.

Volgens overleveringen heeft "Agter de Plancken" in de loop der jaren onderdak geboden aan: een houtzagerij, een houthandel, een groentewinkel, een schoenenzaak en een administratiekantoor.

De indeling van het huis "Agter de Plancken" is sedert 1860 diverse malen (soms ingrijpend) gewijzigd. De laatste verbouwing is in 1997 voltooid en uitgevoerd onder directie van de Kampense architect Frans Verweij. 

Bezoekadres

'Agter de Plancken'
Blekerswegje 4
8021 AH Zwolle

Telefoon

038-4545040
Fax 038-4540545

Postadres

Postbus 1006
8001 BA Zwolle

Openingstijden

Tijdens werkdagen
tussen 9.00-12.30
en 13.30 - 17.00 uur

Een telefonische afspraak
vooraf is aan te raden

Klik hier voor de route