Maris Advocaten

Marjo Bouwhuis

Marjo Bouwhuis studeerde in 2003 af aan de Rijksuniversiteit Groningen in de richtingen Privaatrecht en Strafrecht. Tijdens haar studie is zij onder meer actief geweest bij de Rechtswinkel Groningen en de civielrechtelijke vereniging Diephuis. Zij heeft stage gelopen bij Anker en Anker strafrechtadvocaten in Leeuwarden en zij is werkzaam geweest als juridisch medewerker bij de gemeente Groningen.

Van januari 2004 tot november 2008 is zij werkzaam geweest als adviseur ambtenarenrecht en als juriste arbeids-, ambtenaren- en onderwijsrecht bij verschillende juridische dienstverleners. Zij heeft gedurende deze periode ruime ervaring opgedaan in het adviseren van zowel particulieren als ondernemingen over diverse arbeidsrechtelijke zaken. Ook heeft zij verschillende overheidsinstellingen geadviseerd op het gebied van het ambtenaren– en onderwijsrecht. Marjo Bouwhuis heeft als secretaris in diverse bezwaarcommissies ambtenarenzaken plaatsgenomen.

Van 1 december 2008 tot 1 november 2017 is zij werkzaam geweest bij Groenendijk & Kloppenburg advocaten. Per 1 november 2017 werkt zij voor eigen rekening en risico als advocaat in Zwolle. Marjo Bouwhuis heeft zich naast het arbeidsrecht, ambtenaren– en onderwijsrecht gespecialiseerd in het personen- en familierecht, erfrecht en huurrecht. Marjo Bouwhuis werkt voor ondernemingen, overheidsinstellingen en particulieren. Ook heeft zij de opleiding mediation bij de Lime- Tree gevolgd en het theorie-examen met succes afgerond.

Zij was vanaf 2009 tot 2011 als bestuurslid verbonden aan het LBBC, een overkoepelende organisatie van advocaten van de Leidse Balie en is thans secretaris van de Steunstichting Pro Juventute in Den Haag.

In 2011 is zij uitgenodigd om deel te nemen aan de Haagse Pleitwedstrijden.

E-mail: jbouwhuis@mb-advocaten.nl
telefoon: 038-4545040

 

Terug naar het overzicht met medewerkers

 

Bezoekadres

'Agter de Plancken'
Blekerswegje 4
8021 AH Zwolle

Telefoon

038-4545040
Fax 038-4540545

Postadres

Postbus 1006
8001 BA Zwolle

Openingstijden

Tijdens werkdagen
tussen 9.00-12.30
en 13.30 - 17.00 uur

Een telefonische afspraak
vooraf is aan te raden

Klik hier voor de route