Maris Advocaten

Personen- en familierecht

Echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatiezaken en kwesties over gezag en erkenning zijn voor ons dagelijks werk. Wij staan u graag terzijde en bespreken de (on)mogelijkheden met u.

Belt u vrijblijvend voor een afspraak!

 

Indexering Alimentatie 


Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage vast. Deze gaat in op het moment dat het percentage gepubliceerd wordt in de Staatscourant en de landelijke dagbladen. Meestal gebeurt dat half november.

Het indexeringspercentage is per januari 2016 vastgesteld op 1,3%.


Onderstaand vindt u de indexeringen van de laatste vijf jaar. 
2011 - 0,9%
2012 - 1,3%
2013 - 1,7%
2014 - 0,9%
2015 - 0,8% 

Voor een overzicht van de jaarlijkse indexering vanaf 1975 verwijzen wij naar de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.LBIO.nl). Via die website kunt u ook zelf een berekening maken van de geïndexeerde alimentatie.

Terug naar het overzicht van rechtsgebieden

Bezoekadres

'Agter de Plancken'
Blekerswegje 4
8021 AH Zwolle

Telefoon

038-4545040
Fax 038-4540545

Postadres

Postbus 1006
8001 BA Zwolle

Openingstijden

Tijdens werkdagen
tussen 9.00-12.30
en 13.30 - 17.00 uur

Een telefonische afspraak
vooraf is aan te raden

Klik hier voor de route